Steun onze actie WeGoSTEM

Voor onze actie WeGoSTEM zoeken we nog vrijwilligers. Doe mee via WeGoSTEM.be/meedoen

Domotica met het I/O bord

Hebt je ooit gedroomd over het aansturen van uw verlichting, koelkast of radio met behulp van een microcontroller? Dit kan eenvoudig worden gedaan met de Dwengo I / O-kaart waarmee je 8 verschillende apparaten (<250 VAC) kunt controleren. Bovendien, met 4 I / O-kaarten in serie kan je dit verhogen tot 24 verschillende apparaten.


Functionaliteit

De Dwengo I / O-kaart verbindt met het Dwengo bord via de uitbreidingsconnector. Dit heeft de volgende functies:

 • Acht gebufferde uitgangen (5 A, 250 VAC of 30 VDC), elk met een status-LED en de aansluiting voor een veilige verbinding.** Waarschuwing: het werken met hoge VAC vereist discipline en de juiste veiligheidsmaatregelen (zie hoe aan te sluiten)**;
 • Acht extra digitale ingangspinnen;
 • Extra ingangsspanning;
 • Gemakkelijke verbinding met de Dwenguino bord door de uitbreidingsconnector;
 • Met het oog op de verdere uitbreiding van het aantal IO, kunnen maximaal vier Dwengo I / O-kaarten in cascade worden aangesloten;
 • Adresselectie met een DIP-schakelaar.

Merk op dat het I/O-bord de I2C-bus gebruikt op pinnen 14 en 15. Bijgevolg kan je beter niets aansluiten op deze pinnen wanneer je het I/O-bord gebruikt.

IO board

Snel van start

We beginnen met het laden van de vereiste bibliotheken.

 1. #include <Wire.h>
 2. #include <LiquidCrystal.h>
 3. #include <Dwenguino.h>
 4. #include <DwenguinoIOBoard.h>

Na het initialiseren van de bibliotheken, kunnen we een IOBoard object instantiëren met als argument een adres (0-3). Het adres kan worden ingesteld op de IO-raad door het instellen van de jumper ADDRESS. Houd er ook rekening mee dat JP1-1 en JP1-2 moet worden ingesteld.

 1. IOBoard io(0); // create an IOBoard object with address 0 (see jumper ADDRESS on Dwengo I/O Board)

In de setup functie moeten we zowel de Dwenguino bord als de IO bord initialiseren:

 1. void setup() {
 2. // put your setup code here, to run once:
 3. initDwenguino();
 4. io.init();
 5. }

Waarna we het I/O bord kunnen gebruiken in de ‘loop’ functie. In dit voorbeeld gebruiken we de setOutputs functie om de relais in en uit te schakelen. Het argument is een acht bits getal. Elk bit verwijst naar een van de acht relais. Met de ‘readInputs’ functie, kunnen de extra ingangen op de I/O kaart worden gelezen.

 1. void loop() {
 2. // put your main code here, to run repeatedly:
 3. dwenguinoLCD.clear();
 4. dwenguinoLCD.print("IO status = ");
 5. io.setOutputs(B11110000);
 6. dwenguinoLCD.print(io.readInputs());
 7. delay(1000);
 8. io.setOutputs(B00001111);
 9. delay(1000);
 10. }

Voorbeeldcode op File > Examples > Dwenguino > IOBoard

Aansluiten

Vooreerst een waarschuwing: wanneer je met netspanning werkt (120 V of 220 V) moet je heel erg voorzichtig zijn! Het I/O bord moet in een geïsoleerde doos geplaatst worden (plastiek of hout). Bovendien mag je nooit één van de elektrische contacten aanraken wanneer het bord aangesloten is op het net.

Het Dwengo I/O bord heeft 8 programmeerbare relais dewelke werken als een schakelaar voor eender welk apparaat (lamp, koffiezetapparaat, Rube Goldberg machine,...). Elk (éénfasiche) machine heeft twee (neural en fase) of drie aansluitdraden (neutral, fase en aarding). Zoek uit welke draad de faselijn is en snijd deze draad in twee. Het ene uiteinde schroef je vast in één van relaisschroeven, het andere uiteinde schroef je vast in de andere relaisschroef.

relay circuit

Het I/O bord moet aangesloten worden op een 12 V DC voeding. Daarvoor kan de connector voor de voeding gebruikt worden. Wanneer je het I/O bord voedt en het Dwenguino bord aangesloten is, moet je het Dwenguino bord niet meer voeden, dit gebeurt vanzelf via het I/O-bord.

Tot slot, kijk alle aansluitingen na en zorg dat alles in een goed geïsoleerde doos is bevestigd. Zorg ervoor dat je geen enkel elektrisch contact aanraakt of dat elektrische contacten/draden elkaar kunnen raken. Alles in orde? Sluit het aan en test!

Schema's en ontwerp-bestanden

Klik om de schema's en design-bestanden te downloaden

CC-BY-SADwengo I/O Board ontworpen door Dwengo wordt verspreid onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Gelieve de gebruiksovereenkomst te lezen voordat u dit materiaal gebruikt.

Additional Materials