Steun onze actie WeGoSTEM

Voor onze actie WeGoSTEM zoeken we nog vrijwilligers. Doe mee via WeGoSTEM.be/meedoen

LCD-scherm

The LCD display on the Dwengo board is a 16x2 character display with backlight. Op het LCD-scherm van het Dwenguino-bord kan je 2x16 karakters weergeven. Het display gebruikt een HD44780 compatibele controller.


Het LCD-scherm gebruiken

Het LCD-scherm is gemakkelijk te gebruiken via de Liquid Crystal bibliotheek die werd ontwikkeld voor alle Arduino compatibele borden, zoals het Dwenguino-bord. Deze bibliotheek zorgt ervoor dat het scherm correct geïnitialiseerd wordt. Bovendien zitten er in de bibliotheek handige en intuïtieve functies om tekst op het scherm te zetten. Bekijk zeker ook het Dwenguino LCD-voorbeeld in de Arduino IDE (Arduino IDE > File > Examples > Dwenguino).

Wanneer je een nieuw programma start, begin dan met het toevoegen van de bibliotheken:

  1. #include <LiquidCrystal.h>
  2. #include <Wire.h>
  3. #include <Dwenguino.h>

en initialiseer het Dwenguino-bord op deze manier:

  1. initDwenguino();

waarna je tekst op het "dwenguinoLCD" scherm kan plaatsen met de functies uit de Liquid Crystal bibliotheek. Het dwenguinoLCD is al geïnitialiseerd via initDwenguino() functie. Bij voorbeeld:

  1. dwenguinoLCD.print("hello");

Een overzicht van alle functies kan je vinden in de Liquid Crystal bibliotheek of bekijk de Dwenguino-voorbeelden in Arduino IDE.

Pin-configuratie

Deze tabel toont de standaard pin-configuratie voor de 16-pin-connector van deze (vaak gebruikte) schermen.

Pin Functie Dwenguino-bord Omschrijving
1 GND GND
2 Vcc +5V
3 V0 Trimmer TR1 Contrast bijregelen
4 RS PE0 Register select: low = instructie, high = data
5 R/W PE1 Low = Schrijven, High = Lezen
6 E PE2 Enable (active high)
7 DB0 PA0 Data-bus bit 0 (not used in 4-bit mode)
8 DB1 PA1 Data-bus bit 1 (not used in 4-bit mode)
9 DB2 PA2 Data-bus bit 2 (not used in 4-bit mode)
10 DB3 PA3 Data-bus bit 3 (not used in 4-bit mode)
11 DB4 PA4 Data-bus bit 4
12 DB5 PA5 Data-bus bit 5
13 DB6 PA6 Data-bus bit 6
14 DB7 PA6 Data-bus bit 7
15 LED+ +5V Positive backlight supply
16 LED- PE3 Negative backlight supply

Het LCD-scherm gebruikt PE0-PE3 die binnen Arduino overeenkomen met pinnen 20, 21, 22 en 23. Daarom mag je niet anders op deze pinnen aansluiten via de uitbreidingsconnector als je ook het LCD-scherm gebruikt!