Computationeel Denken

In onze steeds meer gedigitaliseerde wereld is het belangrijk dat iedereen naast rekenen, lezen en schrijven ook computationeel kan denken. Computationeel denken gaat over het vermogen om problemen op te lossen met behulp van een computer.

Wanneer je computationeel denkt, dan denk je na over de stappen die nodig zijn om tot een oplossing van een bepaald probleem te komen, waarna je met behulp van jouw technische kennis de computer aan het werk zet om het probleem op te lossen.

Het wetenschappelijk onderzoek

Omdat computationeel denken sterk focust op probleemoplossende vaardigheden kan het aan bod komen in elk bestaand vak in het reguliere onderwijs. Voor deze problemen wordt de oplossing vaak gemakkelijker bekomen met behulp van een computer.

Toch kan men ook zonder computer heel wat leren over computationeel denken. Daarvoor zijn tal van interessante unplugged activiteiten mogelijk. Maar via programmeerlessen kan je heel wat concepten van computationeel denken in de praktijk omzetten.

Met dit project willen we lerarenopleiders en leerkrachten secundair onderwijs aan de slag helpen via een flexibel, online leertraject met concrete lesmaterialen, geïntegreerd in STEM-projecten, en inzichten om computationeel denken te vertalen naar de eigen studierichting-specifieke context.
Meer bepaald tonen we hoe computationeel denken op een zinvolle manier en vanuit reële contexten in de lessen kan worden geïntegreerd, zoals in praktische vakken in nijverheidsrichtingen en harde wetenschapsvakken, maar ook in talen en humane wetenschappen.
De innovatieve lesmaterialen zijn ingehaakt aan een eerder ontwikkelde leerlijn, AI Op School, waarin computationeel denken voor 1ste, 2e en 3e graad aan bod komt vanuit verschillende contexten. De nadruk ligt hierbij op een vakoverstijgende werking met voldoende aandacht voor de impact van nieuwe technologieën op onze snel veranderende maatschappij.


Parcours d'apprentissage

Se charger...

Il n'y a pas de parcours d'apprentissage disponibles avec vos préférences.

Bestanden

description
Concepten en aanpak computationeel denken Download poster​
description
Vier concepten van Computationeel denken uitgelegd Download Presentatie over vier concepten van computationeel denken: decompositie, patroonherkenning, abstractie en algoritme. Je kan de pdf downloaden > openen > presenteren via CTRL-L en navigeren met de pijltjestoetsen.
description
Concepten en principes Download Overzicht​
description
Unplugged activiteit - Emotiemachine (opdracht) Download Hoe kan je emoties stimuleren bij een robot?​
description
Unplugged activiteit - Emotiemachine Download Hoe kan je emoties stimuleren bij een robot?​
description
Unplugged activiteit - Kleuren op nummer Download ​Afbeeldingen kunnen op veel manieren worden gerepresenteerd. In deze kleuren op nummer puzzel moet je een afbeelding reconstrueren, gebruikmakend van de gegeven lijst van nummers; deze lijst vertelt je in welke kleur je elk vierkant (‘pixel’) inkleurt.
description
Unplugged activiteit - Een menselijk computernetwerk Download In deze activiteit maken de leerlingen kennis met hoe overdracht van gegevens over het internet werkt. Computers, smartphones en andere toestellen die met elkaar verbonden zijn via het internet, kunnen met elkaar communiceren. Om elkaar te kunnen begrijpen, dient die communicatie volgens bepaalde afspraken te verlopen. We noemen deze afspraken een protocol.​
description
Unplugged activiteit - Comprimeren Download Om afbeeldingen te verzenden over netwerken, willen we de informatie met zo weinig mogelijk data representeren. Daar komt compressie aan te pas. Met behulp van algoritmes worden afbeeldingen met zo weinig mogelijk getallen gerepresenteerd, maar wel op zo’n manier dat je de oorspronkelijke figuur nog kunt terugkrijgen. Andere algoritmes herstellen de oorspronkelijke afbeelding als de informatie de bestemming bereikt heeft.​
description
Unplugged activiteit - Programmeer eens een mens Download Computers kunnen niet interpreteren en voeren dus letterlijk iedere instructie uit die je ze geeft. De uitdaging van de programmeur bestaat erin problemen op te lossen door ze op te delen in kleine stappen die uitvoerbaar zijn door de computer, en de instructies op de juiste manier aan de computer te geven.​
description
Unplugged activiteit - Zoektocht naar spraak Download Het locked-in syndroom is een van de ergste medische aandoeningen. Je bent volledig verlamd, behalve dat je misschien nog kunt knipperen met een oog. Je intelligente geest zit opgesloten in een nutteloos lichaam: je kan alles voelen, maar niet communiceren. Het kan iedereen overkomen, uit het niets, als gevolg van een beroerte. Als je mensen met het locked-in syndroom zou willen helpen, word je dan best arts of verpleegkundige? Of kan je als computerwetenschapper ook helpen?​
Het lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld overeenkomstig de voorwaarden van een Creative Commons BY-SA licentie.

Partners