Starten met KIKS

Er zijn geen leerpaden beschikbaar met uw voorkeuren.

Hieronder vind je kant en klaar lesmateriaal en tools om met KIKS aan de slag te gaan. Het materiaal is opgedeeld in leerpaden die alle aspecten van het project stap voor stap toelichten. Bekijk deze video om te weten te komen hoe je aan de slag gaat met onze leerpaden.

INTERESSE?

We willen graag dat zoveel mogelijk leerkrachten en leerlingen kennismaken met 'KIKS' en ermee aan de slag gaan in de klas. U kan uw interesse laten blijken via ons formulier.

Ons leermateriaal

Er zijn geen leerpaden beschikbaar met uw voorkeuren.

Bestanden

description
Projectfiche KIKS Download Dit is een kort overzicht van het KIKS-project met projectstructuur- en kenmerken.
description
De handleiding - ook verkrijgbaar in gedrukte versie Download We willen de leerkrachten achtergrondkennis geven over de inhoud van dit project: de klimaatverandering, de biologie van de huidmondjes en de manier waarop planten zich via de huidmondjes aan die klimaatverandering aanpassen, het wetenschappelijk onderzoek van de UGent en de Plantentuin Meise dat aan de grondslag ligt van dit project, burgerwetenschap, wat is artificiële intelligentie (AI), de geschiedenis van AI, het gebruik ervan en de ethiek errond, de principes van digitale beelden, de wiskunde achter de algoritmen en de fundamenten van de momenteel meest gebruikte AI-technieken. We geven ook aan hoe wij met KIKS aan de slag gegaan zijn in de klas.​
description
Een leerlingencursus Download Met de leerlingencursus geven we een voorbeeld van een mogelijk, uitgebreid traject dat een leerkracht met leerlingen kan doorlopen. Het traject omvat de klimaatverandering, de biologie van de huidmondjes met een microscopie-opdracht, de manier waarop planten zich via de huidmondjes aan die klimaatverandering aanpassen, het wetenschappelijk onderzoek van de UGent en de Plantentuin Meise, het verzamelen van de data om een neuraal netwerk te trainen, wat is artificiële intelligentie (AI), de geschiedenis van AI, het gebruik ervan en de ethiek errond, de principes van digitale beelden, het werken met convoluties, de wiskunde achter het Perceptron-algoritme, het lineaire en niet-lineaire classificeren van data, en de fundamenten van machinaal leren.
description
De leerplandoelen Download Binnen het KIKS-project kunnen behoorlijk veel leerdoelen aan bod komen. De leerkracht bepaalt zelf welke leerdoelen in verband gebracht worden met het project. Bovendien biedt het project heel wat mogelijkheden om de leerlingen actief en zelfstandig te laten leren en om ICT-vaardigheden bij te brengen. KIKS kan ook gebruikt worden om een onderzoeksopdracht uit te werken. In de eindtermen en leerplannen van de verschillende koepels zijn heel wat leerdoelen te vinden die KIKS linken met biologie, aardrijkskunde en wiskunde.
play_arrow
Het maken van een nagellakafdruk van een deel van een blad Kijk Om het aantal huidmondjes op een deel van een blad van een plant te kennen, bekijken we het bladoppervlak onder de microscoop. We kunnen daarvoor een stuk van de flinterdunne cuticula van het blad verwijderen, maar bij sommige planten lukt dat niet zo goed, bijvoorbeeld door de stugheid van het blad. Dit kan echter opgevangen worden door dezelfde methode te gebruiken als de onderzoekers van de Plantentuin Meise, nl. een afdruk nemen van een deel van het bladoppervlak met doorzichtige nagellak. Het miscroscopische beeld kan met een smartphone gefotografeerd worden.
Het lesmateriaal wordt ter beschikking gesteld overeenkomstig de voorwaarden van een Creative Commons BY-SA licentie.

Partners