Onze sterktes

Wij ontwikkelen innovatieve workshops en educatieve pakketten, die beschikbaar zijn voor leerlingen en leerkrachten over de hele wereld. Daarnaast leiden we vrijwilligers op en via online leerpaden ondersteunen we leerkrachten, zodat iedereen met het materiaal aan de slag kan gaan.

Onze projecten zijn steeds gekaderd binnen een maatschappelijk relevant thema. Bovendien zorgen we ervoor dat ons didactisch materiaal gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en verliezen we de inclusiviteit ervan niet uit het oog.

Innovatief

Innovatief

Research-based

Onderzoeksgedreven

Inclusive

Inclusief

Socially relevant

Maatschappelijk relevant

Onze lesonderwerpen

KIKS

Lees meer

‘KIKS’ is een project voor de derde graad binnen een context van biologie en klimaatverandering. Er wordt onderzocht hoe planten zich via hun huidmondjes aanpassen aan de klimaatverandering. De huidmondjes worden geteld met een neuraal netwerk voor beeldherkenning.

Sociale robot

Lees meer

‘Sociale robot’ is een project voor de eerste graad waarin de principes van computationeel denken aan bod komen, gelinkt aan de nieuwe eindtermen rond digitale competenties.

AI in de Landbouw

Lees meer

Bij het oogsten van tomaten wil men graag de rotte tomaten eruit halen. Een AI-systeem kan daarbij helpen. Maar hoe werkt zo’n systeem? En hoe kan een trillende, lopende band dat systeem beter maken?

AI in de Kunst

Lees meer

‘AI in de kunst’ is een project voor de tweede en de derde graad. Hoe kan men kunst maken met een AI-systeem? Is dat dan wel kunst? Hoe wordt AI ingezet om het kunstpatrimonium te beschermen?

WeGoSTEM

Lees meer

Kinderen van de derde graad van het basisonderwijs bouwen en programmeren een creatieve kunst-robot die zelfstandig kan tekenen.

Computationeel denken

Lees meer

Computationeel denken ligt aan de basis van de digitalisering van onze maatschappij.

Python in de Wiskundeles

Lees meer

Python biedt toffe mogelijkheden om in de wiskundeles diepere inzichten te verwerven. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag met eigen grafieken, digitale beeldverwerking, lineaire regressie en de stelling van Pythagoras.

Programmeren met Python

Lees meer

In de eindtermen wordt gewag gemaakt van sequentie, herhalingsstructuur en keuzestructuur: de principes van programmeren. Maar om je eigen code op te stellen is het niet voldoende dat je de principes kent; ook andere programmeerelementen zijn van belang, zoals variabelen, datastructuren, operatoren en functies.

Python in STEM

Lees meer

Bij het oplossen van een probleem versterken de verschillende disciplines S, T, E en M elkaar. Programmeren kan hierbij een verbindende rol spelen. Je zet de computer in om een STEM-probleem gemakkelijker en sneller aan te pakken.

AI in de Zorg

Lees meer

‘AI in de Zorg’ is een project voor de tweede en de derde graad, en gaat bv. in op welke AI-systemen er al gebruikt worden in de ziekenhuizen.

Chatbot

Lees meer

‘Chatbot’ is een project voor de tweede en de derde graad. Waar taal en technologie samenkomen, ontstaat het domein van Natural Language Processing.

Physical computing

Lees meer

De Dwenguino is een microcontrollerplatform met een eigen grafische programmeeromgeving, met simulator. Je kan er snel een eigen apparaat mee bouwen, zoals een muziekinstrument, een autonoom wagentje of een weerstation.

Ons leermateriaal doorzoeken

AI Dwenguino Grafisch programmeren Python
Leeftijd

Er zijn geen leerpaden beschikbaar met uw voorkeuren.