Programmeren in Python

In de eindtermen wordt gewag gemaakt van sequentie, herhalingsstructuur en keuzestructuur: de principes van programmeren. Maar om je eigen code op te stellen is het niet voldoende dat je de principes kent; ook andere programmeerelementen zijn van belang, zoals variabelen, datastructuren, operatoren en functies.

Dit lesmateriaal heeft niet de ambitie om van leerlingen programmeurs te maken, maar wel om ze voldoende bagage mee te geven om hen te ondersteunen, bijvoorbeeld binnen een STEM-project. Het inzetten van programmeren als tool kan leerlingen helpen om een probleem beter te begrijpen en op te lossen.

Ons leermateriaal

Er zijn geen leerpaden beschikbaar met uw voorkeuren.

Partners