Python in de Wiskundeles

Bij het aanbrengen van een nieuw onderwerp in de wiskundeles wil je als leerkracht graag dat leerlingen begrijpen wat er gaande is. Door ze zelf te laten rekenen a.d.h.v. bevattelijke voorbeelden, krijgen ze inzicht in de nieuwe concepten.

Eens ze die onder de knie hebben, kan je echter de focus van de lessen verleggen naar het oplossen van problemen. Herkennen ze een patroon in de oefeningen en zouden bepaalde zaken geautomatiseerd kunnen worden? Zie ze in dat een nieuwe opgave gelijkenissen vertoont met een eerder opgelost probleem?

Door bepaalde facetten van type problemen te automatiseren kan er tijd vrij komen die dan kan gebruikt worden om meer problemen aan te pakken.

Ons leermateriaal

Er zijn geen leerpaden beschikbaar met uw voorkeuren.

Partners