Projecten in de kijker

WeGoSTEM

Met WeGoSTEM enthousiasmeren we leerlingen uit de derde graad van het basisonderwijs voor techniek en informaticawetenschappen. We dagen de kinderen uit om een creatieve kunst-robot die zelfstandig kan tekenen, te bouwen en te programmeren. Zo leren ze heel wat STEM-vaardigheden van techniek tot computationeel denken. De voorbije jaren bouwden in heel België al meer dan 20 000 kinderen hun eerste robot tijdens het WeGoSTEM-project. Ook jij kan met jouw school aan de slag dankzij het gratis lesmateriaal dat via Belgische bibliotheken verspreid wordt.

Vragen? Contacteer ons via wegostem@dwengo.org. Voor bibliotheken met logistieke vragen is er een apart adres: bib@dwengo.org. Pers kan contact opnemen met Peter Bertels via 0474 87 40 95 of peter@dwengo.org.

AI Op School

Artificiële intelligentie (AI) komt volop aan bod in de media. Populaire thema’s zijn: chatbots, zelfrijdende auto’s, virtuele assistenten en het verlies aan jobs. AI-systemen dringen meer en meer onze wereld binnen. AI Op School is een project dat ontstaan is uit de bekommernis dat leerlingen kunstmatige (KI) of artificiële intelligentie moeten kunnen begrijpen en het besef dat er een hiaat is in het curriculum van het secundair onderwijs om hieraan tegemoet te komen. We maken lesmateriaal voor het secundair onderwijs rond AI gelinkt aan de eindtermen en de bestaande leerplandoelen. Al dit lesmateriaal is beschikbaar op onze website.

Vragen? Contacteer ons via team@aiopschool.be. Pers kan contact opnemen met Francis wyffels via 0473 300 729 of Francis@dwengo.org.

Internationale projecten

Onze grote droom is dat elke jongere, waar ook ter wereld, de kans en de mogelijkheden krijgt om een robot te bouwen en te programmeren. Hierbij is het niet de bedoeling om van elke jongere een ingenieur te maken. Wel moet elke jongere zijn of haar talent voor STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) kunnen ontdekken en ontplooien. Bij Dwengo zijn we ervan overtuigd dat we de grootste innovatieve vooruitgang bereiken wanneer we erin slagen om mensen uit verschillende culturen, sociale contexten en van verschillende achtergronden samen te brengen om een probleem op te lossen. Om dit te realiseren zijn een basis wetenschappelijke en technische geletterdheid voor iedereen noodzakelijk! Via onderwijsprojecten in o.a. Argentinië, België, India, Italië, Maleisië en Zwitserland draagt Dwengo zijn steentje bij. Voor al deze inspanningen viel Dwengo meerdere malen in de prijzen.

Interesse om een internationaal project te starten? Contacteer Francis wyffels via Francis@dwengo.org.